Ljudregler

Bullervärden:

Maxvärden enligt domstolsbeslut, mätt vid närmaste fasad.

60 dBA Helgfri måndag – lördag kl. 07.00 – 19.00

55 dBA Kväll kl. 19.00 – 22.00 samt söndagar och helgdagar kl. 07.00 – 19.00

Nattetid, kl. 22.00 – 07.00, får bullrande verksamhet inte förekomma.

 

Tidsbergränsning:

Flygning med modellplan med förbränningsmotor får ej förekomma efter

kl. 19.00 lördagar, söndagar och helgdagar.

 

Tillägg till ”Buller”:

Modell som används på flygfältet i Bråstorp får ha ett högsta ljudtryck 94dB(A) mätt 3 meter från modellen på fullgas.

Förbjudet att flyga med förbränningsmotor Lördagar & Söndagar

samt Helgdagar efter 19:00

Förbjudet att flyga med förbränningsmotor hela Midsommarafton.

Ingen bullrande verksamhet får förekomma efter 22:00.